Diskutanter är Maria Olson, HSD, och Simon Ceder, Konstfack.

Zoom-länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62400572340?pwd=UTYzK3hFMTVjK0grQWI5UUNsbDI5QT09

Meeting ID: 624 0057 2340

HSD-medarbetare har fått lösenordet till Zoom-evenemanget via mejlinbjudan. Övriga som vill delta är välkomna att kontakta: ketil.thorgersen@hsd.su.se för lösenord till mötet.