Välkommen till forskningsseminariet och gästföreläsningen Bilden som vittne

 

Föreläsningen Bilden som vittne lyfter fram hur vi kan förstå bilder som en källa för historisk kunskap, utan att reducera dem till en idé om en sann representation. Traditionen av vittnesmål och fotografiska bilders roll i Förintelsens efterspel utgör en fond mot vilken frågor kan ställas om bilders agens och komplexitet. En kritisk bildförståelse förespråkas genom en diskussion av bilders produktionsvillkor, ramverk och sanningsanspråk.

Rebecka Katz Thor är doktor i Estetik och arbetar som skribent och konstkritiker. Hon disputerade på Södertörns Högskola med avhandlingen Beyond the Witness - The testimony of images and Holocaust representations (Art & Theory Publishing 2018).

Arrangörer är HSD:s forskningsgrupper: Värdegrund, historisk bildning, historiemedvetande och Ämnesdidaktik med post-teori.

Läs mer om forskningsgruppen Värdegrund, historisk bildning, historiemedvetande.

Läs mer om forskningsgruppen Ämnesdidaktik med post-teori.

Datum: 22 november
Tid: kl 13.00 - 15.00
Lokal: um P302, plan 3, Svante Arrhenius väg 20A