Avhandlingens arbetstitel: 

Läsare: docent Maria Andrée.

Handledare:

Opponent: 

Deltagare är välkomna att maila till henning.bengtsson@hsd.su.se för att få tillgång till avhandlingstexten.