Upplägg

Vi har en gemensam, kortare upptakt kl 10.30 (i Gula villan eller i zoom). Därefter ’går vi ut’ i våra respektive skrivar- eller tänkarceller, virtuellt eller fysiskt, utan att återkoppling görs kl 17.00.
Observera att det kan tillkomma gemensamma aktivitetserbjudanden under dessa dagar, i form av föreläsningar, workshops eller seminarier kring någon speciell tematik. 
Håll därför utkik i kalendariet/på webben!

Bollplank
Anja Kraus, Cecilia Lundholm och Jenny Berglund.

Du som önskar bolla idéer, tankar, utkast eller visioner i tal eller text -hör av dig till angiven bollplankskamrat ovan och kom överens om tidpunkt för samtal.

Ett riktmärke för ev skick av text till denna bollplanskamrat är en vecka innan skrivardagen.

Lokal
Ingen vet ju i dagsläget om vi kan vara i Gula villan vid dessa tillfällen, om covid 19/SU:s riktlinjer så tillåter. Därav att vi håller dubbla dörrar öppna – Gula villan eller zoom.


Anmälan
Anmälan till skrivardag/arna är önskvärd men inte nödvändig! Mejla till maria.olson@hsd.su.se

För att komma in krävs en kod (att slå in på en koddosa). Claudia meddelar Maria denna inför respektive tillfälle. Maria tillser så att den finns tillgänglig.