Ett nystartat studentråd finns på plats och söker fler aktiva studenter. Träffa engagerade från andra program eller sök till arvoderade uppdrag som studentrepresentant.  

Vill veta mer om vad det innebär att engagera sig? 

För att ta del av protokoll från tidigare möten eller få kallelser till nya, kontakta styrelsen: studentradet.hsd@outlook.com