Undervisningsutvecklande designstudier och praktikteori som ämnesdidaktiska ansatser

– två exempel från samhällskunskapsdidaktik


Utifrån sina avhandlingar diskuterar Malin Tväråna och Ann-Sofie Jägerskog hur designstudier och ett praktikteoretiskt perspektiv kan användas för att undersöka hur undervisning kan utvecklas för att möjliggöra elevers utveckling av kritisk analys av omtvistade begrepp (Tväråna) och kvalificerade resonemang om dynamiska fenomen och processer (Jägerskog) i ämnet samhällskunskap.
 

Om HSD-seminarium


Om du är anställd vid HSD och har forskning i tjänsten, anmäl då om du inte kommer på de gemensamma seminarierna.

Är du inte är anställd på HSD och önskar att delta är du välkommen med anmälan.
Vill du lägga fram en text vid något HSD-seminarium?

Anmälan till Maria Olson, maria.olson@hsd.su.se för samordning och planering.