Om tidskrifter och övervägningar rörande publicering

På seminariet presenteras tidskrifter som rör HSD:s forskningsområden och överväganden av olika slag som aktualiseras i val av tidskrift. Seminariet syftar till att dela erfarenheter och reflektioner rörande val av tidskrift, publicering och utmaningar/möjligheter. En förteckning av tidskrifter presenteras på seminariet som också fungera vägledande för dem som handleder examensarbeten.

Cecilia Lundholm, Jenny Berglund och Viveca Lindberg leder seminariet

Om HSD-seminarium

Om du är anställd vid HSD och har forskning i tjänsten, anmäl då om du inte kommer på de gemensamma seminarierna.

Är du inte är anställd på HSD och önskar att delta är du välkommen med anmälan.
Vill du lägga fram en text vid något HSD-seminarium?

Anmälan till Maria Olson, maria.olson@hsd.su.se för samordning och planering.