Till alla lärare och forskare vid HSD – dags att boka in HSD-skrivardagar i vår!

Ta tillfället i akt att vika avsatt onsdagstid i kalendern för skrivande och/eller utvecklings- och forskningsarbete.

v. 20: ons 13/5 kl 10.15-17.00, OBS sal: P302

Anmälan till skrivardag/arna är önskvärd men inte inte nödvändig! Mejla till maria.olson@hsd.su.se

För att komma in krävs en kod (att slå in på en koddosa). Claudia meddelar Maria denna inför respektive tillfälle. Maria tillser så att den finns tillgänglig.

Varmt välkomna!
/Ketil, Jenny och Maria O