Studerande: gör din röst hörd i kåren

Studiebevakare Disa Ahlblom-Berg från Lärarutbildningen håller två informationsträffar om studentinflytande i kårsalen (bottenplanet) på Studenthuset. Kom och lär dig om hur du som HSD-studerande kan påverka.