Informationsträff om Kulturskoleklivet och utbildningen till Kulturskolepedagog den 16 augusti kl 10:00-12:00.

För dig som är pedagog i Kulturskolan, till dig som sökt kulturskolekurser och till dig som är konstnär och intresserad att veta vad det innebär att utbilda sig och arbeta som Kulturskolepedagog.

Vi kommer att berätta om Kulturskoleklivet, ett regeringsuppdrag där Stockholms konstnärliga högskola (SKH) tillsammans med Stockholms universitet (SU) och Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) har fått i uppdrag att utarbeta en utbildning till Kulturskolepedagog.

Kurserna startar till hösten och under informationsträffen berättar vi mer om upplägg, utformning och innehåll för kurspaketet om 90 högskolepoäng. Lärarna som deltar i utbildningen finns på plats och du får möjlighet att ställa frågor till dem och till studievägledning.

Tid: fredagen 16 augusti kl 10:00-12:00.
Plats: Stockholms konstnärliga högskola/DOCH Dans och cirkushögskolan, Brinellvägen 58, Stockholm

Vi bjuder på fika!
Anmälan senast 5 augusti till: birgitta.sandstrom@uniarts.se

Välkommen!

Läs mer om Kulturskoleklivet och anmäl dig till våra kurser via våra webbplatser

Stockholms konstnärliga högskola https://www.uniarts.se/studera-vid-skh/kulturskoleklivet

Stockholms universitet https://www.su.se/hsd/kulturskoleklivet