Inom Teacher Education Network (TEN) genomförs ett treårigt nordplussamarbete Innovative and Sustainable Methods for Citizenship Education ( ISAMCE) där lärarutbildare genomför intensivkurser för lärarstudenter med temat medborgarskap/citizenship.

Foto: Mimmi Larsson

Två kurser har genomomförts som intensivveckor: Copenhagen 2017 med temat Freedom och Reykjavik 2018 med temat Equality. I Stockholm 2019 kommer temat att vara Brotherhood/Sisterhood.

Lärare och studenter arbetar tillsammans under intensivveckorna med att konkretisera temat som en personlig erfarenhet uttryckt i rörelser, ljud, bilder i det sociala rummet. I motsats till narrativ arbetas det med relationell estetik där deltagarna delar erfarenheter och känslor. Det platsspecifika är en central del i arbetsformen. Stämningar, historik och atmosfär i landskapet, staden, rummet där man arbetar bearbetas. Intentionen är att arbeta transdisciplinärt genom att blanda ljud, rörelse och visuella utryck i genrer som performance, installation eller video.

ISAMCE
Tema: Brotherhood/Sisterhood
Plats: I "Stallet" Frescati Backe, ingång 19F. Karta här.
Tid: den 8-12 april 2019
Deltagare: 30 studenter och 20 lärare från Norden och Baltikum

Arrangörer och kontaktpersoner på HSD: Mimmi Larsson och Maria Pemsel