Ingela Visuri

Ingela Visuri presenterar sin forskning på religionsdidaktiska seminariet:

I min avhandling (2019) undersöker jag övernaturliga upplevelser och föreställningar hos unga(högfungerande) vuxna inom autismspektrat ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv. En av de poänger jag tänkte lyfta fram under seminariet är hur unga vuxna ('millenials') verkar ha omförhandlat religionsbegreppet, och den didaktiska frågan är då vems religion vi väljer att lyfta fram i klassrummet.