För att utbilda lärare som har kunskap om digitalisering och hur detta påverkar demokrati och arbetsliv, behöver lärarutbildningarna på̊ Stockholms universitet aktivt arbeta med att stärka både lärarutbildarnas och studenternas digitala kompetens. Årets första institutionsdag syftar till att diskutera hur de ämnesövergripande färdigheterna, som digital kompetens innefattar, kan utvecklas och integreras i ämnesstudierna under lärarstudenternas utbildning.

Arbetet sker i ämnesgrupper genom fyra olika perspektiv – Inventering av vad vi redan idag gör i våra olika kurser i relation till de digitala målen. Strategisk kursutveckling – ett önskat läge, vilken digital kompetens kan utvecklas och inkluderas i våra kurser? Hur kan olika Examinationsformer på sikt inkludera kvalitéer som innefattar digital kompetens? Vilken Kompetensutveckling önskar vi i våra ämnesgrupper för att möta de ökade kraven på kunskaper om digital kompetens?
 
9:00–10:00  Prefekt timme  
10:00–10:15 Introduktion av arbetet som sker i ämnesgrupper
10:30–12:00 Arbete i ämnesgrupper
12:00–13:15 Lunch
13:15–14:00 Återkoppling från grupparbetet