Tema: genomströmmning

 

08:00 - 08:30
Kaffe och smörgås i Stallet


08:30 - 10:00
APT och institutionsmöte


10:15 - 11:15
Presentation av arbetet med
genomströmning på HSD


11:30 - 14:00
Samtal i ämnesgrupper, inklusive
lunch (på egen hand)


14:00 - 16:00
Eget arbete/invigning BUV


16:00 -16:30
Återsamling och kort
återrapportering i Stallet


16:30
Gemensam förberedelse för grillfest


ca 17:00
Grillfest