Introduktion för lärarstudenter - börjar i Aula Magna

Karta Aula Magna och Vivi Täckholmsalen (727 Kb)

Kl. 10.00 - 11.30

Förmiddagen börjar med en gemensam introduktion för alla lärarstudenter - den bjuder på moderatorer av de välkända poddarna Anna och Philip, ministerbesök och viktig information för dig somska  bli  lärarstudent vid Stockholms univerisitet. 

Förmiddagens program hittar du här

Programspecifik introduktion för ämneslärarstudenter vid HSD

Sal: Hörsal 5 i Södra husen. Karta här.

Kl. 12.30 – 12.35  Välkomnande av HSD:s prefekt –  universitetslektor Ulrika von Schantz
 
Kl.  12.35 – 12.50 Programansvarig presenterar programmet och lärarutbildningen vid Stockholms universitet – universitetslektor Per Fransson
 

Kl. 12.50 – 13.30 Presentationer av ämneslärarstudenternas förstaämne av ämnesrepresentater för geografi, historia, religion och samhällskunskap. 
 
Kl. 13.30 – 13.40 Paus
 
Kl. 13.40 – 13.45 Stockholm studenters idrottsförening  
 
Kl. 13.45 – 13.50 Studiebevakare Lärarutbildningen
 
Kl. 13.50 – 14.15 ”Vad är ämnesdidaktik för något?” - Samtal mellan ämnesdidaktiker 
 
Kl. 14.15 – 14.35 Forskarföreläsning med en religionsdidaktiker - professor Jenny Berglund 
 
14.35 – 14.40 Studievägledningen presenterar sig – Louise Karlsson 

14.40 – 14.45 Avslutande ord från programansvarig och tid för frågor.