Välkommen till den programspecifika introduktionen för ämneslärarstudenter vid HSD!

Under detta tillfälle kommer du att få viktig information om programmet och få träffa nyckelpersoner i din utbildning. 

På grund av rådande situation med covid-19 kommer introduktionen att ske digitalt i mötesverktyget Zoom. En länk till mötet kommer att uppdateras här närmare datumet. 

Programmet: 


Kort om  Zoom!

13.05-13.10  Välkomnande av HSD:s prefekt Ulrika von Schantz 

13.10-13.25 Programansvarig presenterar Ämneslärarprogrammet vid Stockholms universitet –  Gunilla Granath Zillén

13.25 – 14.00 Presentationer av ämnesrepresentanter för historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi  

14.00-14.05 Studiebevakare Lärarutbildningen 

14.05-14.15 PAUS

14.15-14.40 Vad är ämnesdidaktik? - Samtal mellan ämnesdidaktiker: Maja Torres Madzar, Niclas Runebou, Martin Karlsson och Gunilla G Zillén

14.40– 14.55 Vad är VFU? – Per Höjeberg, VFU-studierektor 

14.55-15.15 Forskarföreläsning med en religionsdidaktiker - professor Jenny Berglund 

15.15 –15.25 Studievägledningen presenterar sig – Johanna Fryksmark/Ellika Gobena 

15.25 – 16.00 Tid för frågor 

Frågor?

Har du några frågor om introduktionen är du välkommen att kontakta studievägledningen via: studievagledning@hsd.su.se