Johan Sandahl och Inger Eriksson, båda verksamma vid institutionen har bidragit i Libers nya antologi ”Att bli lärare” (redaktörer är Eva Insulander och Staffan Selander). Johan skriver om bedömning i SO och Inger om ämnesdidaktiskt lärande.

Omslagsbild: Att bli lärare

Läs mer om antologin här.