Foto: Johan Sandahl
Foto: Johan Sandahl

Johan Sandahl har publicerat artikeln "Vart bör samhällskunskapsdidaktiken gå? Om ett splittrat forskningsfält och vägar framåt" i tidskriften Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education.

Han undersöker vad som är specifikt kännetecknande för det samhällsdidaktiska fältet irelation till andra närliggande fält, och på vilket sätt olika traditioner inom samhällsdidaktiken skulle kunna förenas och bilda en gemensam grund.

Läs artikeln här.