Välkomna på HSD-seminariet den 20 september kl. 13-15, P302

Karin Gunnarsson lägger fram projektplanen till sitt postdoktor-projekt. Projektet är på två år och inleddes i februari 2017. Syftet är att undersöka samhällskunskapsundervisning kring identitet, normer och jämlikhet. Med en praktiknära och intervenerande metodologi undersöks hur det går att skapa utmanade och produktiva undervisningsansatser i detta arbete. Det har också ett teoretiskt och metodologiskt förankrat syfte att undersöka vilken kunskap som blir möjligt att producera inom ämnesdidaktik i relation till ett socio-materiellt/posthumanistiskt perspektiv.

Aspekter som Karin gärna diskuterar i relation till projektet är:

  • Avgränsningar av forskningsobjektet
  • Hur skapa förutsättningar för samverkan lärare och forskare
  • Forskningsetik vid praktiknära arbete

Läsare är Pernilla Andersson.

 

För mer information och för texten kontakta Karin Gunnarsson.