Välkommen till kompetensdialog!

En del av Kulturskoleklivet vid Stockholms universitet

För dig som arbetar i kulturskolan inom drama/teater, dans/rörelse och bild/media. 

Datum: 23 november, Kaffe från 9.00, progarmmet mellan kl.09.30 – 15.30
Plats: Stallet, Frescati backe, ingång 19F, Frescatiområdet Stockholms Universitet. Tryck för karta.
Anmäl dig före den 16/11, tryck här för webbanmälan.

Kulturskoleklivet är en statlig satsning på förbättrad kompetensförsörjning till Kulturskolan som ska bidra till att barn och unga får undervisning av hög kvalitet. I Stockholm har tre lärosäten fått förtroendet att genomföra uppdraget: Stockholms Universitet, Stockholms Konstnärliga Högskola och Stockholms Musikpedagogiska institut. Lärosätena kommer att erbjuda kurser för de som vill bli eller är pedagoger i kulturskola. Läs mer på webbplatsen kulturskoleklivet.nu

Stockholms Universitet och Stockholms konstnärliga högskola bjuder nu in till kompetensdialog med er som arbetar i Kulturskola inom ämnena drama/teater, dans/rörelse och bild/media i Stockholmsregionen. Syftet är att ta del av era tankar kring fortbildning, vad ni behöver och vilka kompetenser ni anser viktiga i era ämnen. Vi vill också ta del av er expertis inom området barn och unga i estetisk utbildning på frivillig grund. Vad är viktigt för målgruppen och hur kan det kopplas till kompetensutveckling?

Vi bjuder på lunch och fika under dagen. Begränsat antal platser.

Varmt välkomna!

 

Program för dagen

   
09.00 Morgonkaffe
09.30

Välkommen!

Om Kulturskolkeklivet - Ketil Thorgersen

10.30

Sal 420 Workshop: Drama/teater - Sofia Cedervall och Anna Johansson

Sal 410 Workshop: Bild/media - Ketil Thorgersen

Sal 220/320 Workshop: Dans/rörelse - Birgitta Sandström, DOCH

12.00 Lunch
13.00 Fortsätta workshops
14.30 Fika
14.45 Återsamling och sammanfattning av diskussion i gruppen
15.30 Avslutning

 

Kontakt

Sofia Cedervallsofia.cedervall@hsd.su.se 

Adjunkt, Projektledare                            

su.se/hsd/kulturskoleklivet