Nyfiken på svensk dramaforskning?

Välkommen till DiS 26 oktober!

Konferensen Dramaforskning i Sverige (DiS) genomförs årligen för att erbjuda aktiva dramaforskare en mötesplats och för att presentera aktuell svensk dramaforskning för en bredare publik.

Konferensen är kostnadsfri. Platsen är Stockholms universitet. 

Se DiS-program 2018 (138 Kb) och anmäl dig senast den 25/10 enkelt via länken: Anmälan till DiS

Alla intresserade är Varmt välkomna!
 

Översikt paperpresentationer vid konferensen:

 

Kl. 10.50-12.20 Session A
Rum P 216
Kl. 10.50-12.20 Session B
Rum P 224

A.1 Wayfaring vs Transport – processdrama i en målstyrd skola

Eva Hallgren

B.1 Berättelser och haiku som didaktiska verktyg i arbete med clown och drama

Birgitta Silfver

A.2 Att ´hitta på´ teater tillsammans

Anna Johansson

B.2 Et dramaturgiskt bidrag – selvrefleksion og sprogliggørelse i socialpædagogisk arbejde

Lise Lotte Helm

A.3 Hållbar utveckling – drama för lärande i en osäker tid

Julia Fries

B.3 Improvisation och inkludering – den sociala kroppens plasticitet

Kerstin Bragby

 

Kl. 13.30-15.00 Session C
Rum P 216

Kl. 13.30-15.00 Session D
Rum P 224

C.1 Forskning om konflikthantering, drama och lärande ur ett internationellt perspektiv

Margret Lepp och Anita Grünbaum

D.1 Värdering av kunskap i gestaltande redovisningar

Pernilla Ahlstrand

C.2 Erfarenheter av dramapedagogik i vårdut-bildning – sjuksköterskestudenters lärande

Linda Berg

D.2 Drama as an Ecotone in the Ecosystem of Primary Education

Anneli Einarsson

C.3 Drama, plats och diskurs

Elsa Szatek

D.3 Drama och teater i Kulturskolan. En studie på gång med stora kliv

Sofia Cedervall

 

Kl 15.30-16.30 Session E
Rundabordssamtal och workshops.

Detaljerad information ges på plats.