Mattias Arrhenius 50%-seminarium.

Läsare är Martin Kristiansson, Karlstad universitet.

Handledare är Cecilia Lundholm, Stockholms universitet och Gabriel Bladh, Karlstad universitet.