Patrik Johansson har 90%-seminarium, titeln är ”Lära historia genom källorna”.

Docent Martin Stolare från Karlstad universitet är läsare.

Handledare är Kenneth Nordgren, Karlstad universitet och Kristina Lanå, Stockholms universitet.

Deltagare är välkomna att maila till patrik.johansson@hsd.su.se för text.