Zoom-länk till programintroduktionen meddelas till antagana studenter senare i början av januari. 

Programöversikt via www.su.se/utbildningskatalog/HVDT2