Vid HSD:s religionsdidaktiska seminarium kommer Anne Lidén att presentera forskningsrapporten:

The New Saint Olav column in the city of Sarpsborg, Norway 2016, and the reconstruction of the portrait of Kristin Sigurdsdotter.

Heritage cooperation and communication of the World Heritage, the Church of the Nativity in Bethlehem, Palestine.

Inför den norska staden Sarpsborgs 1000-årsjubileum 1016-2016 genomfördes ett samarbetsprojekt med stadens tvillingstad och vänort Betlehem i Israel/Palestina kring det gemensamma kulturarvet, Olav den helige och den medeltida Olavspelaren i Födelsekyrkan från ca 1160, ett världsarv som nu restaurerades. Borgmästarna i de båda städerna beslöt att det skulle göras en kopia av pelaren i full skala, bestående av sten från båda städerna. Pelarens målning föreställer Sankt Olav och ett donatorsporträtt av Kristin Sigurdsdotter, Sigurd Jorsalafarares dotter, vilket är det äldsta nordiska kvinnoporträttet i Det Heliga Landet. Den norske konservatorn och konstnären Terje Norsted fick utföra en rekonstruktion, en ”gjenskapelse” av målningen i de klara färger och guld som ursprungligen. Pelaren invigdes av kung Harald sommaren 2016 i en den nya Olavshallen i Borgarsyssel museum, i närvaro av delegationen från Betlehem. Samtidigt bekräftades platsen som ett nytt pilgrimscenter utmed pilgrimsleden till Trondheim.

Anne Lidén. Foto: Ellika Gobena

Anne Lidén ger i sin rapport en bakgrund till de båda städernas samarbete sedan fredsprocessen i Oslo 1994 samt en redogörelse för Världsarvet 2012 och restaureringen av Födelsekyrkan i Betlehem, som nu färdigställts under ledning av den Palestinska myndigheten. Hon diskuterar också identifikationen av donatrix-porträttet av Kristin Sigurdsdotter utifrån en ikonografisk analys och aktuell konstvetenskaplig och kulturarvetenskaplig forskning. Forskningsrapportens delstudier har diskuterats på seminarier vid HSD under hösten 2016 och vid Critical Heritage Studies Network under våren 2017, där Anne Lidén är medlem.

Rapporten finns publicerad i DiVA: läs rapporten här.

Om seminariet

Onsdag den 13 februari
Kl. 16.00 - 18.00
Sal P302

Ordförande: professor Jenny Berglund, Stockholms universitet.
Diskutand: professor Lena Roos, Södertörns högskola.

Läs mer om Anne Lidéns forskning: profilsida.