Ingela Visuri

Ingela Visuri är lektor i religionsvetenskap och undervisar framförallt mot lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna. Under detta seminarium presenterar hon först sin avhandling som berör övernaturliga föreställningar hos unga vuxna med högfungerande autism, och det bakomliggande arbete som syftade till att skapa en tvärvetenskaplig dialog mellan humanistisk och kognitionsvetenskaplig religionsforskning. Därefter beskrivs ett kommande forskningsprojekt som undersöker i vilken mån pedagogiska lajv bidrar till socialt såväl som teoretiskt lärande hos autistiska elever.

För den som på förhand vill få en inblick i avhandlingsprojektet finns en artikel att läsa här: