Gymnasieskolans nya ämnesplaner i samhällskunskap

Seminariet arrangeras av forskningsgruppen med inriktning mot Samhällskunskapsdidaktik.

För länk och eventuella texter till seminariet, kontakta Johan Sandahl, johan.sandahl@hsd.su.se.