Teorianvändning i samhällskunskapsdidaktiken II

Johan Sandahl & Patrik Johansson lägger fram texten Civic consciousness – A Viable Concept for Social Science Education?
 

Seminariet arrangeras av forskningsgruppen med inriktning mot samhällskunskapsdidaktik.

För länk och eventuella texter till seminariet, kontakta Johan Sandahl, johan.sandahl@hsd.su.se.