Seminariet är öppet för verksamma forskare och lärare vid HSD och för forskare och dramapedagoger från andra forskningsmiljöer.

Mer information fås av Professor Eva Österlind: eva.osterlind@hsd.su.se