Seminarier vid HSD

Här hittar du datum för seminarier vid HSD. Vi har lagt ut tider för seminarier varje onsdag kl. 13-15 i rum P302.  Ungefär varannan onsdag finns det möjlighet för specialgrupper att boka in sig och det är då upp till dessa att kalla till möten och lägga in dessa i schemat. 

Seminariets fokus är forskningstexter och projektansökningar som är under utveckling på institutionen. Seminariet skall också ha en vetenskapligt fördjupande funktion genom läsningar av publicerade arbeten och inbjudna forskare. 

Om du är anställd och har forskning i tjänsten anmäl då om du inte kommer på de gemensamma seminarierna. Använd gärna adressen ketil.thogersen@hsd.su.se. Om du inte är anställd på HSD och önskar att delta så hör av dig till samma adress.

Om du vill lägga fram en text vid något av dessa tillfällen hör av dig till Ketil Thorgersen, ketil.thorgersen@hsd.su.se, för samordning och planering.
 

Kalendarium vid HSD

OBS! Kalendariet uppdateras kontinuerligt.