Workshop med fokus på vad olika post-perspektiv har för potential för ämnesdidaktiken. Med den didaktiska triangeln som utgånsgspunkt diskuteras vad post-humanstiska, post-strukturalistiska. post-konstruktionistiska m fl post-perspektiv erbjuder ifråga om hur man kan förstå innehåll, lärande, lärar-elev-relationen etc. Och vad de inte erbjuder. 

Vi går vidare med det planerade temanumret ifråga om fokus, arbetsgång och ytterligare tillskott till redaktionsgruppen