Patrik Johansson, doktorand vid HSD, lägger fram artikeln ”Teaching for intercultural learning in a history lab: exploring design principles for teaching historical inquiry with archeological artifacts in elementary school”

Dr Arie Wilschut, från Hogeschool van Amsterdam, är läsare.

Tid och plats: 14/3 15.00-17.00 i P302.