Sofia Cedervall

Sofia Cedervall, nydisputerad filosofie doktor vid University of Chester och adjunkt i drama vid HSD, föreläser utifrån sin doktorsavhandling Crafting Collaborations of Art and School: Contextual Studies in Sweden.

Varmt välkomna!