Den 5 mars 2020 äger Ann-Sofie Jägerskogs spikning rum. Den 27 mars försvarar hon sin avhandling "Making possible by making visible - learning through visual representations in social science”. Välkomna att ta del av spikningen!

Länk till Spikblad (132 Kb) !

Läs mer om disputationen.

Den 27 mars försvarar Ann-Sofie Jägerskog sin avhandling.