Patrik Johanssons profilbild

Den 20 september äger Patrik Johanssons spikning rum. 

Den 11 oktober försvarar han sin avhandling: Lära historia genom källor: Undervisning och lärande av historisk källtolkning i grundskolan och gymnasieskolan.

Läs mer om disputationen här.

Patrik Johanssons spikblad (137 Kb) .