Avhandlingens titel: "Vad lär folkmordshistorien? Perspektiv på relationen historieundervisning och gymnasieelevers lärande"

Läsare: Professor Per Eliasson, Malmö universitet

Handledare: Ylva Wibaeus och Geir Skeie vid Stockholms universitet, samt Kenneth Nordgren vid Karlstads universitet

Deltagare är välkomna att maila till steven.dahl@hsd.su.se för att få tillgång till avhandlingstexten.