Prefekt: Ulrika von Schantz

Ställföreträdande prefekt: Jenny Berglund

Studierektorer: Per Fransson, Catrine Björck

Administrativ chef: Claudia Hakanen

Administrativ studierektor: Kristian Pettersson

 

Hela ledningsgruppen kan nås via funktionsadressen ledningsgruppen@hsd.su.se.