Sektionen för säkerhet skriver utförligt på sin webb.

Kontaktuppgifter vid nödsituationer

08 - 16 22 16 (kontorstid)
08 - 16 42 00 (dygnet runt)
112 (SOS – ambulans, brandkår, polis)

Informationsbroschyr

Om något händer 150825 (82 Kb)

In Case of Emergency 150922 (104 Kb)