VFU-ansvarig

VFU-ansvarig

Cecilia Netje
Telefon: 08-1207 6762
E-post: cecilia.netje@hsd.su.se
Besöksadress: Svante Arrhenius väg 20 A (Arrheniuslaboratorierna hus P,
våning 3 och 4)

Om du är lärarstudent och har frågor kring din VFU-placering, kontakta VFU-sekretariatet.

Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Postadress

Stockholms universitet
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
106 91 Stockholm

Besöksadress

Svante Arrhenius väg 20 A (Arrheniuslaboratorierna hus P, våning 3, 4 och 5)

Telefon (växel): 08-16 20 00

Karta för att hitta till oss

Kartor för hela universitetsområdet