Kontakt

HUS P panorama

Kontaktuppgifter för studentärenden

Om du har frågor om våra utbildningar eller dina pågående studier är du välkommen att kontakta våra studievägledare/studieadministratörer.

Administration

Översikt av ansvarsområden och medarbetare inom institutionens administrativa grupp.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen fungerar som rådgivande organ till prefekten och institutionsstyrelsen.

Våra forskare

Profilsidor för våra professorer, universitetslektorer och postdoktorer.

Våra doktorander

All personal

Profilsidor för samtliga anställda vid HSD. På profilsidorna hittar du information om våra anställdas arbete vid institutionen.

KONTAKT

Postadress

Stockholms universitet
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
106 91 Stockholm

Besöksadress

Svante Arrhenius väg 20 A (Arrheniuslaboratorierna hus P, våning 3 och 4)

Telefon (växel): 08-16 20 00

Fakturaadress:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referens: 121

Karta för att hitta till oss

Kartor för hela universitetsområdet

Puff service och stöd avdelningssida
Våra ämnen