Foto: Anaj Kraus. Fotograf: Ellika Gobena
Foto: Anja Kraus

Vid konferensen kommer Anja Kraus (HSD) och Norm Friesen (Boise State University/US) presentera ett papper med temat: Learning-as-Experience: A Phenomenological Account of Educative Erlebnis.

I presentationen svarar Kraus och Friesen på Bohnsack (2007) som hävdar att det behövs ett nytt, performativt språk för att utveckla kunskap om lärande som erfarenhet (learning-as-experience). Från det fenomenologiska perspektivet och Deweys ansats om lärande som erfarenhet (learning-as-experience) innebär detta oförutsedda händelser (events). Oförutsedda händelser kan inte kontrolleras, hur kan man som pedagog förhålla sig till detta?

I pedagogiken tolkas realitet som att det fungerar som talspråket, det vill säga linjärt och logiskt, en händelse följs tydligt av den andra. Men i klassrummet upplever lärarna en hel annan realitet, eller flera andra realiteter. Mycket sker samtidigt och på många plan: lektionens innehåll tolkas på olika sätt, elever distraheras i klassrummet och olika former av gender ageras ut som exempel. Vilka koncept kan fånga in händelser där varierande koncept, relations- och lärandemönster träder fram?

Anja och Norm tillhör nätverket Tacit Dimensions of Teaching and Learning, se: https://tacitdimensions.wordpress.com

Läs mer om Anja Kraus forskning: på hennes profilsida.