Antagningsinformation

Har du blivit antagen till en utbildning på HSD? Läs mer här: antagningsinformation

Reservantagning

Vi påbörjar reservantagningen den 22/8 för de kurser och program där det blir aktuellt. Vi kommer att kontakta reservantagna via den e-postadress som är angiven via antagning.se. På antagning.se kan du se när reservantagningen för en viss utbildning är avslutad.

Sen anmälan

De utbildningar som har lediga studieplatser kvar efter första antagningsomgången kommer att öppna för sen anmälan den 13 juli. Listan på de utbildningar som ges av HSD och öppnar hittar du här:

De inriktningar inom ämneslärarprogrammet som är öppna för sen anmälan stänger den 20/8.

OBS! Om du är behörig till de utbildningar du sökt rangordnas du efter den dag anmälan kom in.