Sex- och samlevnadsundervisning: ett ämnesdidaktiskt och

Foto: Karin Gunnarsson
Foto: Karin Gunnarsson

ämnesövergripande forskningsprojekt

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyste medel för bidrag till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning. Sammanlagt inkom femton ansökningar, nu har granskningen avslutats och nio projekt beviljades anslag. 

Karin Gunnarssons ansökan som har beviljats medel är del av arbetet i forskningsgruppen Ämnesdidaktik med postteori och är ett bidrag till att söka externa medel. Det forskningsprojekt som planeras ska möjliggöra tvärvetenskaplig forskning om sex- och samlevnadsundervisning. Det innebär bland annat att utmana uppdelningar mellan biologiska och sociala faktorer samt utforska hur en inkluderande sex- och samlevnadsundervisning kan ta form. Att utforma ett forskningsprojekt med en ämnesdidaktisk ansats erbjuder dessutom fördjupade kunskaper om vilka ämnesspecifika och ämnesövergripande komponenter som aktiveras i mötet mellan olika skolämnens kunskapsinnehåll i relation till sex- och samlevnad.

Forskningsgruppen avser att sända en ansökan till Vetenskapsrådets utlysning om projektstöd inom ämnesområde utbildningsvetenskap. Därutöver planeras en ansökan ställd till Skolforskningsinstitutet.

Läs mer om Karin Gunnarsson forskning: profilsida.