Under fem intensiva dagar möttes nära 60 studenter och lärare från lärarutbildningar inom musik, bild, drama och dans, men även inom idrott, kulturarv och språk. Studenterna med olika estetiska bakgrunder möttes för att arbeta mot en gemensam konstnärlig gestaltning av begreppen brotherhood/sisterhood inom ramen för kursens huvudtema ”medborgarskap”.

 

Lärarledd undervisning. Foto: Staffan Guttman

Konstarter i samverkan

De flesta studenter på kursen har erfarenhet av ett enskilt estetiskt uttryck. I kursen får studenterna möjlighet att lära sig om olika estetiska uttryck och jobba ämnesöverskridande.


Mimmi Larsson och Maria Pemsel organiserade kursen i Stockholm. De berättar att studenterna får öva sig i multimodala arbetssätt, men att de också får ett internationaliserat perspektiv på sin egen utbildning och på temat genom att diskutera olika nationella erfarenheter av frihet, förtryck, medborgarskapssyn och utbildningssystem.

 

Workshop. Foto: Staffan Guttman

Undervisningen

Kursen inleddes med föreläsningar på medborgarskapstemat med Ketil Thorgersen och Karin Gunnarsson från Stockholms universitet. Därefter deltog studenterna i workshops, som hur man kommunicerar med kroppen, ljud, ljus och rummet som verktyg.

 

 

Studentpresentation. Foto: Staffan Guttman

I internationella och ämnesblandade grupper presenterade studenterna avslutningsvis egna platsspecifika tolkningar av Stockholm kopplat till temat medborgarskap/brotherhood/sisterhood. Gruppernas framträdanden var blandade performance med ljud- och videoinstallationer.


Kursutvärdering positiv

Studenterna som deltog uppskattade kursen i sin helhet. Möjligheten att träffa studenter från andra länder uttrycktes som särskilt betydelsefull. Det var också kursens inledande workshops i kreativt tänkande och konstnärligt gestaltande som studenterna kopplade till deras kommande professionsutövning som lärare och pedagoger.

 

Studentgrupp. Foto: Staffan Guttman

Intensivkursen fortsätter

Kursen möjliggörs genom ett Nordplus-samarbete inom Teacher Education Network (TEN). Från Stockholms universitet medverkade Mimmi Larsson och Maria Pemsel från HSD som arrangörer, därtill sex studenter från Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4–6 och mot fritidshem och Kandidatprogrammet i estetiska ämnens didaktik – drama/teater.

 

Projektet ISAMCE har pågått mellan år 2016–2019 och har beviljats ytterligare medel. Nästa kurs ska äga rum år 2020 och har temat klimatutmaningar.