Max Strandberg

I samarbetsläxor ska elever intervjua en vårdnadshavare och tillsammans diskutera etiska frågor. Max Strandberg forskning visar att nyanlända föräldrars erfarenheter och kultur blir en resurs genom samarbetsläxor och får bidra till att elever får möjlighet att växla mellan olika perspektiv. Att föräldrars livserfarenheter blir ett komplement till undervisningen främjar möjligheterna till samarbete mellan hem och skola.

Via Skolverket finns samlad forskning om läxor och inspirerande exempel på samarbetsläxor för olika årskurser.