Källa: Unsplash

Inspirationsföreläsning III

Den 24 januari 2019 fortsätter inspirationsföreläsningarna med Petra Eriksson som arbetar som institutionsledare för SO-ämnena på Internationella Engelska Skolan i Järfälla. Läs mer om hennes föreläsning och anmäl dig här:
Inspirationsföreläsning III: 24/1 -19

 

Tidigare inspirationsföreläsningar

Under hösten 2018 gästades Medieverkstan av lärarna Åsa Colliander-Celik och Mikael Bruér som berättade om hur de arbetar med digitaliseringen i undervisningen.

En av deltagarna på Mikael Brunérs föreläsning var lärarstudenten Robert Olsson som har svarat på ett par frågor om föreläsningen.

Vad tyckte du om upplägget av inspirationsföreläsningen och föreläsaren?
Mikaels föreläsning var välstrukturerad och inspirerande med många tänkvärda insikter.  Eftersom vi var en liten grupp fanns möjligheter att bryta in med frågor när som helst och vi hann med en liten övning. Föreläsningen innehöll också tips på användbara källor och Mikael delade med sig av sina erfarenheter kring olika verktyg.

Lärde du dig något nytt om digitala verktyg i undervisning – vad?
Att digitaliseringen inte handlar om appar, hemsidor eller teknik utan kunskapsutveckling. Det finns stor utvecklingspotential för undervisningen men att man behöver reflektera och utvärdera över vad som fungerar och inte fungerar i det egna klassrummet. Vi behöver se att det finns olika verktyg för olika situationer. Rätt använda kan digitala verktygen öka tillgänglighet, tydlighet och flexibilitet kring elevers lärande.

På vilket sätt skulle du kunna ha användning för detta under dina lärarstudier?
Jag tror att en medvetenhet kring digitala verktyg kan hjälpa oss att tänka i nya banor, speciellt i ett ämne som samhällskunskap. Dagens lärare behöver tillägna sig teknisk kompetens utöver ämnes- och pedagogisk kompetens för att kunna utnyttja digitaliseringens alla möjligheter. Jag tycker det är jättebra att Medieverkstan och HSD anordnar inspirationsföreläsningar av detta slag för att kunna ta upp aktuella ämnen kring lärande och undervisning. 

Robert studerar till ämneslärare i undervisningsämnena samhällskunskap och svenska som andraspråk vid HSD.

Om Medieverkstan

Medieverkstan är en resurs för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet. Här kan lärarstudenter få stöd i utvecklandet av digital kompetens, bland annat genom att arbeta med text, ljud, bild, film och multimediala produktioner för sina studier och för sin framtida yrkesroll. Lärarutbildare kan också boka in grupper för seminarier och workshops.