Levande frågelådan arrangeras årligen av den naturvetenskapliga fakulteten och i år deltog 1 500 elever i åk 5 i Aula Magna. Under våren har skolor i Stockholms län fått besök av fakultetens informatörer och uppmanats att skicka in frågor. Panelen inkluderade forskare i astronomi, ekologi, fysik, geologi och zoologi samt även Cecilia Lundholm, HSD, då många frågor berörde klimatet, som "Hur löser vi klimatkrisen?"

Cecilia Lundholm under Levande Frågelådan. Foto: Sarwin Abd.