Skolans undervisning ska ske på vetenskaplig grund. Men hur kopplar man ihop teori och praktik – och hur gör man sin undervisning bättre med hjälp av forskning?

Thérèse Halvarson Britton, doktorand på HSD, berättar hur hon och andra  forskande kollegor på Globala gymnasiet har arbetet​ för att tillsammans med verksamma lärare i kommunen inspireras av ämnesdidaktisk forskning för att utveckla undervisning.

Inger Eriksson prefekt vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik och vetenskaplig ledare på Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) medverkar också i programmet.

Inger Eriksson har också skrivit ett blogginlägg om utvecklande ämnesdidaktisk forskning på Lärlabbet.

 

Om Lärlabbet i URSkola
För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.