Vi hade gruppdiskussioner med 6-10 personer i varje grupp, där vi presenterade vår forskning.

Lite senare övergick vi till att diskutera HSD som forskningsmiljö och hur vi ska utveckla den.

Panelen på eftermiddagen.
Panelen på eftermiddagen.

Vi diskuterade också relationen mellan forskning och grundutbildning samt på vilket sätt undervisande lärare/adjunkter kan bidra till forskningsmiljön.

Efter lunch avslutade vi med en paneldiskussion där några personer från grupperna deltog i en gemensam panel för att reflektera över vad som sagts under dagen.

Niclas Runebou tar emot blommor från prefekt Stefan Nordlund.
Niclas Runebou tar emot blommor från prefekt Stefan Nordlund.

Dagen avslutades med gratulationer på högtidsdagar för Niclas Runebou och Steven Dahl samt avtackning av Özlem Erdogan.