Humaniora och samhällsvetenskap: Projektbidrag för forskning om rasism. OBS! Ny utlysningsform.

Utbildningsvetenskap: Projektbidrag (UV).

Naturvetenskap och teknik: Etableringsbidrag (NT) OBS! Ny utlysningsform.

Naturvetenskap och teknik: Projektbidrag (NT).